srpski english
Savremena poslovna edukacija
Šifra kursa: MA03
Trajanje: 3 dana
Plan treninga (.PDF 133KB)O treningu (.PDF 140KB)

Trening
’Izrada marketing plana’


Marketing plan kreiran kroz praktične vežbe sa polaznicima zaposlenima-menadžmentom.
Treneri: Danijel Tavčioski i Miodtrag Kostić


Cilj treninga - Da menadžment jasno sagleda situaciju na bojnom polju koje se zove tržište i da umesto tzv. namenskog i “planiranog” troška vodi bitku za sticanje prihoda i što bolju konkurentsku poziciju (u svesti svojih potrošača).

Sadržaj treninga 

 • Šta je marketing?
 • Razumevanje elemenata marketing plana
 • Postavljane osnova za strateško upravljanje
 • Razumevanje kriterijuma za analizu konkurentskog konteksta
 • Analiza situacije na tržištu
 • Priprema taktika za nastup na pojedinim tržištima
 • Definisanje sopstvenog tržišta da bismo postali primarni izbor
 • Diferencijacija kao osnova za brendiranje ponude
 • Šta je zapravo brendiranje?
 • Razumevanje mehanizama percepcije i pamćenja
 • Kako nastaju brendovi?
 • Zakonitosti brendiranja
 • Kreiranje brend koncepta i brend atributa
 • PR aktivnosti – zanemaren potencijal sa najvećim kredibilitetom
 • Analiza kanala za komunikaciju
 • Off-line i on-line komunikacija
 • Priprema koncepta za komunikaciju sa tržištem
 • Odabir taktika i tehnika za promociju
 • Pozicioniranje - osnova za kreiranje poruke kupcu
 • Primarni i pomoćni kanali za komunikaciju
 • Off-line i on-line promocija
 • Izrada promotivnih sredstava
 • Saradnja sa agencijama za reklamu i ostalim spoljnim saradnicima
 • Saradnja sa medijima
 • Kreiranje neposredne interakcije sa kupcima
 • Određivanje budžeta i mehanizama za njegovu upotrebu
 • Plan za upravljanje odnosima sa klijentima

Način rada 

 • Primenom savremenih metoda učenja kroz akciju s intenzivnim korišćenjem grupnog rada uz direktno učešće svakog pojedinca
 • Izvođenjem niza vežbi i primera (studije slučaja) vezanih za oblast izrade marketinškog plana vaše poslovne organizacije (izrada konkretnog marketing plana).

Predavači:

Danijel Tavčioski - Direktor agencije ’KAKO’

Miodrag Kostić - Direktor ’VEZA’ d.o.o.

Trajanje treninga je 3 radna dana (21 sat) 

Predznanje: osnove savremenog poslovanja

SMS vizit karta

Preuzmite našu SMS vizit kartu, unesite svoj broj mobilnog telefona.

pozovite

 Kontaktirajte: info@poslovnaznanja.com  Pozovite: +381 63 60 80 26


  Pratite nas na društvenim mrežama:

Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Pinterest Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed
0.01